Verksamhetschefer

Nedan sammanfattas kontaktinformation till Empirkoncernens olika verksamhetschefer.

Empir Group AB
Sveavägen 66
111 34 Stockholm

08-446 55 00
info@empirgroup.se 

Capo

DesignTech Solutions

Frontwalker Göteborg

Frontwalker Malmö

Frontwalker Stockholm/Sundsvall

Frontwalker Uppsala

MSC Frameworks

Jonas Larsson

Key Account
0708-44 38 33
jonas.larsson@msc.se

MSC Solutions

Portify